dao động điều hòa On thi HK1

dao động điều hòa On thi HK1

Bai Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, dđ đh với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi ...
[Tuan3 : 6.12 ] Con lắc lò xo

[Tuan3 : 6.12 ] Con lắc lò xo

Con lắc lò xo giải quyết vấn đề về chu kì, tần số, khối lượng của con lắc lò xo , các bài toán liên quan tới lực đàn hồi và năng lượng ...
Mức cường độ âm

Mức cường độ âm

   Âm thứ nhất có c ường độ âm và mức cường độ âm lần lượt là I 1 = 10 -10 W/m 2   và L 1 . Âm thứ hai có cường độ âm và mức cường đ...
Sóng cơ

Sóng cơ

1.  Cường độ âm là một đặc trưng vật lý của âm. Âm chuẩn có cường độ âm bằng: A. 10-10 J/m2 B. 10-12 J/m2 C. 10-10 W/m2 D. 10-12 W...