Tư vấn học tập

Tư vấn học tập

Câu hỏi: Thưa thầy, em là học sinh tốt nghiệp 12 nhưng không may mắn thi để thi vào đại học, em học trường nguyện vọng sau nhưng thấy chán ...
Sắt và hợp chất của sắt

Sắt và hợp chất của sắt

BÀI TẬP SẮT VÀ HỢP CHẤT Bài toán về sắt và hợp chất về sắt rất quan trọng , Hôm nay, thầy hướng dẫn các em phần này mong các em giải đư...